Langmark, F. . (2022) “Kreftregisteret i min tid – mine minner og meninger”, Norsk Epidemiologi, 30(1-2). doi: 10.5324/nje.v30i1-2.4988.