Hofvind, S. ., Mangerud, G., Holen, Åsne S. and Ursin, G. (2022) “Overdiagnostikk – eksemplifisert ved mammografiscreening ”, Norsk Epidemiologi, 30(1-2). doi: 10.5324/nje.v30i1-2.4981.