Larsen, I. K., Møller, B., Ursin, G. and Robsahm, T. E. (2022) “Krefttrender i Norge i perioden 1953–2021”, Norsk Epidemiologi, 30(1-2). doi: 10.5324/nje.v30i1-2.4971.