Kværner, K. J. (2009) “Ørebetennelser hos barn – "alle har noen, men gutter har flest"”, Norsk Epidemiologi, 9(2). doi: 10.5324/nje.v9i2.476.