Skåra, B. B. and Graff-Iverse, S. (2009) “Endring av helsevaner – for helsens skyld eller for å gå ned i vekt?”, Norsk Epidemiologi, 7(2). doi: 10.5324/nje.v7i2.417.