Odsbu, I., Handal, M. ., Hjellvik, V. ., Borchgrevink, P. C. ., Clausen, T., Hamina, A., Lid, T. G., Nesvåg, R. and Skurtveit, S. . (2021) “Bruk av andre vanedannende legemidler blant opioidbrukere med langvarige smerter”, Norsk Epidemiologi, 29(1-2). doi: 10.5324/nje.v29i1-2.4045.