Løken, E. and Solvoll, K. (2009) “Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?”, Norsk Epidemiologi, 7(2). doi: 10.5324/nje.v7i2.401.