Meyer, H. E. (2009) “Lårhalsbrudd og kroppshøyde”, Norsk Epidemiologi, 7(2). doi: 10.5324/nje.v7i2.398.