Vandeskog, A. and Skutle, A. (2009) “Utslåtte kvinner og oppegående menn – Rusmisbrukere i behandling”, Norsk Epidemiologi, 6(1). doi: 10.5324/nje.v6i1.343.