Grimsmo, A. (2009) “Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol”, Norsk Epidemiologi, 6(1). doi: 10.5324/nje.v6i1.339.