Pape, H. (2009) “Tenåringsdrikking i utviklingspsykologisk perspektiv”, Norsk Epidemiologi, 6(1). doi: 10.5324/nje.v6i1.337.