Stensvold, I. (2009) “Beskytter moderat alkoholforbruk mot hjerte-karsykdom?”, Norsk Epidemiologi, 6(1). doi: 10.5324/nje.v6i1.335.