Beylich m. fl, K.-M. B. m. fl (2009) “En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring”, Norsk Epidemiologi, 6(1). doi: 10.5324/nje.v6i1.333.