Christophersen, A. S. and Skur, S. (2009) “Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol”, Norsk Epidemiologi, 6(1). doi: 10.5324/nje.v6i1.331.