Edvardsen, S. E., Hovland, H. and Thorød, A. B. (2019) “«Jeg har aldri spurt om å kunne slutte selv». En kvalitativ studie av en gruppe jenters vei mot frafall i videregående skole”, Norsk Epidemiologi, 28(1-2). doi: 10.5324/nje.v28i1-2.3053.