Kvernmo, S. and Sæterhaug Bye, R. (2019) “Forekomsten av angst- og depresjonssymptomer hos samiske og ikke-samiske elever i videregående skole i Finnmark i 1994 og 2014”, Norsk Epidemiologi, 28(1-2). doi: 10.5324/nje.v28i1-2.3047.