Jøsendal m.fl, O. (2009) “Skolebasert forebygging av røyking blant ungdom”, Norsk Epidemiologi, 5(2). doi: 10.5324/nje.v5i2.264.