Nafstad m.fl., P. (2009) “Problemer med å måle eksponering for passiv røyking blant barn”, Norsk Epidemiologi, 5(2). doi: 10.5324/nje.v5i2.260.