Stoltenberg, C. (2017) “Medisinsk fødselsregister fyller femti – Kan olje lære oss noe om helsedata?”, Norsk Epidemiologi, 27(1-2). doi: 10.5324/nje.v27i1-2.2407.