Ebbing, M. (2017) “En fornyet informasjonsmodell for Medisinsk fødselsregister”, Norsk Epidemiologi, 27(1-2). doi: 10.5324/nje.v27i1-2.2406.