Skjærven, R. (2017) “En kvinnes reproduksjon og hennes livslengde – er der noen sammenheng?”, Norsk Epidemiologi, 27(1-2). doi: 10.5324/nje.v27i1-2.2404.