Håberg, S. E., Ebbing, M. and Stoltenberg, C. (2017) “Nasjonale registerkilder i epidemiologisk forskning”, Norsk Epidemiologi, 27(1-2). doi: 10.5324/nje.v27i1-2.2403.