Kristensen, P. (2017) “Medisinsk fødselsregister i miljøovervåkingen – muligheter og begrensninger”, Norsk Epidemiologi, 27(1-2). doi: 10.5324/nje.v27i1-2.2402.