Olsen, J. (2017) “Løbende nationale reproduktionsregistre og ad hoc data”, Norsk Epidemiologi, 27(1-2). doi: 10.5324/nje.v27i1-2.2400.