Bjordal, J. M., Klovning, A. and Slørdal, L. (2009) “Evaluering av medisinsk behandling: Hva vet vi, og hvordan bør kunnskapen håndteres?”, Norsk Epidemiologi, 18(2). doi: 10.5324/nje.v18i2.24.