Cnattingius, S. (2017) “Moderns övervikt och fetma och risker för barnet”, Norsk Epidemiologi, 27(1-2). doi: 10.5324/nje.v27i1-2.2399.