Markestad, T. (2017) “Det ekstremt for tidlig fødte barnet; hvordan går det?”, Norsk Epidemiologi, 27(1-2). doi: 10.5324/nje.v27i1-2.2398.