Gjessing, H. K. (2017) “Svangerskapsdatering”, Norsk Epidemiologi, 27(1-2). doi: 10.5324/nje.v27i1-2.2397.