Ebbing, M. (2017) “Fødsler i Norge 1967-2016 – noen nøkkeltall”, Norsk Epidemiologi, 27(1-2). doi: 10.5324/nje.v27i1-2.2396.