Irgens, L. M. (2017) “Medisinsk fødselsregisters fødsel og senere vekst; noen observasjoner og refleksjoner fra hornet på veggen”, Norsk Epidemiologi, 27(1-2). doi: 10.5324/nje.v27i1-2.2395.