Holmen, J., Espnes, G. A., Håpnes, O., Rangul, V., Svebak, S., Sørensen, T. and Theorell, T. (2016) “Jakten på helsefremmende faktorer i epidemiologisk forskning: Eksempler fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)”, Norsk Epidemiologi, 26(1-2). doi: 10.5324/nje.v26i1-2.2025.