Wergeland, E., Gjertsen, F. and Lund, J. (2016) “Mangelfull overvåking av skadedødsfall i norsk landbasert arbeidsliv”, Norsk Epidemiologi, 26(1-2). doi: 10.5324/nje.v26i1-2.2024.