Åsberg, A. (2009) “Arvelig hemokromatose - nytten av screening”, Norsk Epidemiologi, 16(1). doi: 10.5324/nje.v16i1.201.