Ringerike, T., Glenton, C., Vist, G. E., Jamtvedt, G. and Nylenna, M. (2013) “Tolker leserne forskningsresultater i tråd med forfatternes intensjoner?”, Norsk Epidemiologi, 23(2). doi: 10.5324/nje.v23i2.1650.