Austvoll-Dahlgren, A. and Johansen, M. (2013) “Pasienten som medvirker og kunnskapshåndterer”, Norsk Epidemiologi, 23(2). doi: 10.5324/nje.v23i2.1649.