Munabi-Babigumira, S., Johansen, M. and Paulsen, E. (2013) “Den norske EPOC-satellitten: støtte til kunnskapsbaserte beslutninger”, Norsk Epidemiologi, 23(2). doi: 10.5324/nje.v23i2.1646.