Vandvik, P. O., Berg, R. and Vist, G. (2013) “En ny generasjon troverdige kliniske retningslinjer”, Norsk Epidemiologi, 23(2). doi: 10.5324/nje.v23i2.1644.