Denison, E. (2013) “Kunnskapsbasert folkehelse – eksempel fysisk aktivitet”, Norsk Epidemiologi, 23(2). doi: 10.5324/nje.v23i2.1642.