Fure, B., Lauvrak, V., Arentz-Hansen, H., Skår, Åse, Ormstad, S. S., Vang, V. J. and Frønsdal, K. B. (2013) “Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenesten”, Norsk Epidemiologi, 23(2). doi: 10.5324/nje.v23i2.1639.