Vist, G. E., Sæterdal, I., Vandvik, P. O. and Flottorp, S. A. (2013) “Gradering av kvaliteten på dokumentasjonen”, Norsk Epidemiologi, 23(2). doi: 10.5324/nje.v23i2.1637.