Nerhus, K. A., Anderssen, S. A., Lerkelund, H. E. and Kolle, E. (2011) “Sentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: Forslag til bruk og forståelse”, Norsk Epidemiologi, 20(2). doi: 10.5324/nje.v20i2.1335.