Andersen, B. J., Johansen, R. and Nord, E. (2011) “Undervisningsprogram i videregående skoler om psykiske plager: Effekter på elevers hjelpsøking og psykiske helse”, Norsk Epidemiologi, 20(1). doi: 10.5324/nje.v20i1.1292.