Andersen, B. J. (2011) “Effekter av program i skolen for å forebygge psykiske plager”, Norsk Epidemiologi, 20(1). doi: 10.5324/nje.v20i1.1291.