Lande, Britt, Lene Frost Andersen, Anne Bærug, Kerstin Trygg, Kari Lund-Larsen, and Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. 2009. “Valg Av Metode for En Landsrepresentativ undersøkelse Av Kostholdet Blant Sped- Og småbarn I Norge - Spedkost Og Småbarnskost”. Norsk Epidemiologi 10 (1). https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.513.