Grimsrud, Tom K. 2022. “Samle, Telle, Regne, Fortolke – Tilbakeblikk På Kreftregisterets Statistikkproduksjon Og Forskning Gjennom 70 år”. Norsk Epidemiologi 30 (1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v30i1-2.4989.