Langmark, Frøydis. 2022. “Kreftregisteret I Min Tid – Mine Minner Og Meninger”. Norsk Epidemiologi 30 (1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v30i1-2.4988.