Hofvind, Solveig, Gunhild Mangerud, Åsne Sørlien Holen, and Giske Ursin. 2022. “Overdiagnostikk – Eksemplifisert Ved Mammografiscreening ”. Norsk Epidemiologi 30 (1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v30i1-2.4981.