Larsen, Inger Kristin, Bjørn Møller, Giske Ursin, and Trude Eid Robsahm. 2022. “Krefttrender I Norge I Perioden 1953–2021”. Norsk Epidemiologi 30 (1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v30i1-2.4971.