Løken, Elin, and Kari Solvoll. 2009. “Kan Kostholdsdata Fra Hjerte- Karundersøkelsene I Finnmark, Sogn Og Fjordane Og Oppland Brukes I Analyser Av Andre Sykdommer Enn Hjerte-Karsykdom?”. Norsk Epidemiologi 7 (2). https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.401.