Nafstad m.fl., Per. 2009. “Problemer Med å måle Eksponering for Passiv røyking Blant Barn”. Norsk Epidemiologi 5 (2). https://doi.org/10.5324/nje.v5i2.260.